Welkom bij praktijk voor remedial teaching Pyxis

 

Ouders zien graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan en zich daar in alle opzichten goed ontwikkelen. Maar het komt voor dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan je als ouders verwacht en gehoopt had...

 

Het lukt dan niet, ondanks alle inspanningen, om op "koers te blijven" met de leerstof op school. Als er eenmaal sprake is van een achterstand, is het niet vreemd dat uw kind niet meer met evenveel plezier naar school gaat als voorheen. Remedial teaching (herstellend leren) kan dan een oplossing zijn. Remedial teaching betekent letterlijk herstellend leren

 

Er kan ook remedial teaching gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen extra aandacht en zorg nodig hebben.

 

Praktijk voor remedial teaching "Pyxis" kan helpen om uw kind weer op "koers te laten varen", zodat uw kind weer met plezier naar school gaat...

 

Vragen?  Mail gerust naar: info@rt-praktijkpyxis.nl

 

copyright Pyxis Praktijk voor Remedial Teaching